Progressive Disclosure

Pokud v uživatelském rozhraní potřebujete lidem nabídnout hodně různých možností a nechcete jejich pozornost a vnímání přehltit, tak určitě aplikujte tento princip a UI zjednodušte.

Během návrhu uživatelského rozhraní budeme často čelit různým výzvám ve formě požadavků od vedení, či samotných uživatelů, ohledně toho, co vše se má v uživatelském rozhraní zobrazit, s jakou důležitostí. A samozřejmě i toho, kolik se toho bude muset přidat časem, jak se produkt bude dále vyvíjet.

Bude toho hodně a časem víc. Pokud bychom s tím nic nedělalil a do uživatelského rozhraní neustále informace přidávali, či jich zobrazovali příliš mnoho, může se tát, že lidé budou informacemi přehlceni a produkt se jim nebude dobře používat, protože:

 • Nenajdou co potřebují
 • V záplavě informací se nevyznají

Pro tento případ můžete využít princip Progressive Disclosure, jehož myšlenkou je zobrazit v daný moment vždy pouze nutné nebo požadované informace. Cílem je právě předejít zbytečnému informačnímu přetížení (information overload) a zanechat tak jednoduché a čisté (nejen) uživatelské rozhraní.

Příklad využít principu Progressive Disclosure, kdy prezentujeme základní informace a zbytek rozdělíme do skupin, podle toho jak člověk bude potřebovat další, či více informací.

Velkou výhodou principu Progressive Disclosure je, že zobrazuje lidem pouze ty informace, které v daný moment potřebují a nabízí vlastně možnost získat informací více – v momentě, kdy to opět oni potřebují. Lidé se tedy:

 • Snáz dané věci naučí
 • Zorientují v uživatelském rozhraní a budou na něj také lépe reagovat, co se týče použitelnosti a zkušenosti.

Abych se přiznal, na toto téma se dají najít trochu protichudné názory, například že se tento princip využívá:

 • Pouze pro pokročilé možnosti nebo ty, které člověk potřebuje sporadicky
 • Pro všechny případy, kdy potřebujeme zobrazit relevantní informace

Ať už tak nebo onak, klíčová myšlenka tohoto principu je neustále stejná – zobrazit informace pouze v případě a momentě, kdy je člověk potřebuje a zbytek schovat do doby, než si o něj člověk řekne.

Jak na to

Využití tohoto principu spočívá v tom:

 • Rozdělit informace do více různých vrstev
 • Zobrazit vždy pouze ty vrstvy, které člověk potřebuje

Pokuste se odsudnout vždy méně používané možnosti nebo informace, ale vždy je dejte dostupné skrze nějakou jednoduchou operaci, například:

 • Více možností
 • Více informací
 • Další krok

Aby vše fungovalo, je potřeba si pečlivě rozmyslet:

 • Které informace jsou primární a co můžete odsunout na později
 • Jakým způsobem se lidé k dalším informacím dostanou

Je určitě potřeba se vždy ujistit, například s využitím testování použitelnosti, že lidé opravdu hned najdou primární informace a že najdou způsob, jak se dostat i k těm dalším.

Kdy tento princip využít

Jak se zmiňují výše, princip Progressive Disclosure využijte v momentě, kdy potřebujete lidem nabídnout více informací či možností, ale potřebujete uživatelské rozhraní zjednodušit a zredukovat tak komplexitu (především pro nové či začínající uživatele).

Reference

Napsat komentář