Tlačítko

Tlačítko je jeden z nejčastějších prvků uživatelského rozhraní. Typicky se využívá pro akce, jako je například odeslání formuláře, potvrzení dialogu a tak dále.

Příklad tlačítek u ovladače Xbox od Microsoft
Příklad tlačítek u ovladače Xbox od Microsoft. Zdroj: Microsoft.com.

Tlačítko je známý prvek z běžného světa. Často s ním interagujeme, například pokud chceme zmáčknout domovní zvonek, zapnout televizi dálkovým ovladačem nebo provést nějakou akci na herním ovladači.

Poznámka – pro procházení mezi stránkami, pokud nejde například o odeslání formuláře nebo akce pro přidání, atp. se typicky využívá Odkaz.

Jak vypadá

  • Obsahuje popisek akce, ke které slouží
  • Může být doplněné Ikonou
Možná podoba tlačítek, například výchozí tlačítko, pozitivní akce a destruktivní akce.
Možná podoba tlačítek, například výchozí tlačítko, pozitivní akce a destruktivní akce.

Stavy

Výchozí stav tlačítka
Tlačítko po najetí myši
Aktivace tlačítka kliknutím

Stavové tlačítko

V dnešních době interaktivního webu se stále časteji používá stavové tlačítko, tzv. Stateful Button. To ukazuje průběh dané akce.

Například pokud máte tlačítko pro odeslání formuláře, tlačítko bude ve výchozím stavu nazýváno například Odeslat.

Stavové tlačítko například pro odeslání formuláře. Ve výchozím stavu je nazvené Odeslat. Pokud jej zmáčkněte a začne se vykonávat akce, tlačítko se změní na Odesílám. Pokud akce proběhne, změní se název tlačítka na Odesláno.

Stavové tlačítko funguje jako zpětná vazba o tom, co se děje v dosahu pozornosti člověka, který danou akci spustil. (Jeho centrální bod pozornosti byl právě na daném tlačítku a ihned tak může zaregistrovat, co se děje.)

Příklady

Reference

Napsat komentář