Radio button

Pokud je potřeba, aby si lidé v rozhraní vybrali pouze jednu možnost ze seznamu více možností najednou, můžete k tomu využít právě radio button.

Tento prvek je celkem často využívaný i mimo digitální svět, například v různých papírových dotaznících.

Radio button se používá typicky v případě, kdy si mohou lidé vybrat pouze jednu možnost ze seznamu a volbu následně potvrdí, například v případě formuláře.

Poznámka – pokud seznam obsahuje více možností, je lepší využít Select box, který zabírá méně místa a umožňuje také vyhledávání.

Jak vypadá

  • Radio button je typicky kruhového tvaru
  • Je doplněn o popip hodnoty, kterou lze vybrat
  • Seznam tvoří vždy min. 2 možnosti
Příklad využití Radio buttonu
Příklad využití Radio buttonu

Stavy

Hodnota není vybraná
Hodnota není vybraná
Hodnota je vybraná
Hodnota je vybraná

Reference

Napsat komentář