Drobečková navigace

Pokud lidem chcete (potřebujete) ukázat, kde na webu jsou a vlastně jak se dostanou zpátky, určitě k tomu využijte drobečkovou navigaci (ang. breadcrumbs).

Trail of cookie crumbs connects imperfect knowledge to production ...
Aby se děti dokázaly vrátit domů, házeli si na zem drobečky. Zdroj: theslowcookedsentence.com

Drobečková navigace vlastně slouží pro navigování v rámci víceúrovňové struktury. Pomůže lidem chápat, kde na webu jsou (v rámci struktury), ale také jim poskytne snadnou cestu o úroveň (nebo úrovně) výše.

Je to vlastně jako když šel Jeníček a Mařenka do lesa a házeli si na zem drobečky, aby se pak dokázali vrátit.

Jak vypadá

Drobečková navigace je typicky složena z několika odkazů, které představují položku ve struktuře stránky.

Vizuální podoba drobečkové navigace.
  • Jak bylo řečeno, odkazy v drobečkové navigaci představují jednotlivé stránky struktury. První je nejvyšší, poslední je nejnižší.
  • Poslední, tedy aktuální, stránka se typicky jako odkaz nedává.

Jak to má ale vlastně fungovat? Máte webovou stránku s určitou strukturou. Například:

Příklad struktury webu s vyznačením různých úrovní a sekcí.
  • Stránka má úvodní stránku a dvě sekce – Katalog a O nás
  • Každá sekce má své podstránky.
  • Některé sekce mají ještě další podstránky.

Podívejme se na to, jak by vypadala drobečková navigace pro sekci Katalog a její podstránky.

Příklad drobečkové navigace pro ukázkovou strukturu. Stejně by vypadala drobečková navigace i pro druhou sekci.

Je potřeba mít také na paměti, že pro 0. úroveň (typicky homepage) se navigace nedává. Drobečková navigace se tak typicky hodí pro hlubší strukturu, kde by z ostatních navigačních prvků nebylo poznat, kde vlastně člověk je a jak se dostat zpět.

  • Je to vlastně zbytečné, protože lidé se nemají kam prokliknout.
  • Lidé často z dalších navigačních prvků poznají, že se nacházejí na úvodní stránce.

Příklady

Reference

Napsat komentář