Comparison of Three One-Question, Post-Task Usability Questionnaires

Pokud vás zajímá, jak náročné byl pro účastníky testování splnění konkrétního úkolu a chcete se na to správně zeptat, tak si určitě přečtěte toto srovnání 3 různých metod dotazníků obsahujících právě pouze 1 otázku.

Paper najdete na adrese https://measuringu.com/papers/Sauro_Dumas_CHI2009.pdf

Najdete zde srovnání metod:

  • Likertova škála
  • Usability Magnitude Estimation (UME)
  • Subjective Mental Effort Question (SMEQ)

Zároveň se ale dozvíte i o dalších souvisejících metodách jako je například After-Scenario Questionnaire (ASQ) nebo System Usability Scale (SUS).

Napsat komentář