The Ultimate Guide to Visual Perception and Design

Chcete navrhovat přehledná a smysluplná uživatelská rozhraní? Pak vyzkoušejte tento kurz, díky kterému se naučíte, jak funguje lidské vnímání a jak toho využít v designu.

Znalosti fungování lidského vnímání, zpracování informací, atp. je pro návrh uživatelského rozhraní zásadní. Je dobré znát odpovědi na otázky typu:

  • Jak a proč lidé vnímají barvy?
  • Jak efektivně organizovat v rozhraní informace, aby je lidé chápali?
  • Jak pracovat s lidskou pozorností?

Odpovědi vám pomůže najít tento kurz, který vás provede lidským vnímáním a vším, co s tím souvisí.

Kurz najdete na adrese https://www.interaction-design.org/courses/the-ultimate-guide-to-visual-perception-and-design.

Kurz je rozdělen do několika lekcí:

  • Úvod do lidského vidění
  • Vizuální vnímání a vidění barev
  • Gestalt principy
  • Důležité okolnosti: obrázky, kontext a pozornost
  • Vnímání a návrh objektů
  • Vizuální vnímání a příklady

Napsat komentář