Affordances and Their Importance to UX Practitioners

Zajímáte se o pojem Affordances a chcete se dozvědět, jak je využít v návrhu produktu? Pak zkuste tento kurz od Rexe Hartsona.

Pojem Affordances se v souvislosti s designem objevuji již mnoho let. Psal o něm například Don Norman ve své knize Design of Everyday Things nebo ve svém zamyšlení Affordance, Conventions and Design.

Rex Hartson se o tento termín také zajímal a napsal o něm své pojednání Cognitive, Physical, Sensory, and Functional Affordances in Interaction Design a zároveň na toto téma připravil tento praktický a užitečný kurz.

Kurz najdete na adrese https://www.udemy.com/affordances/.

Kurz je rozdělen do několika lekcí:

  • Představení a historie affordances
  • Typy affordances
  • Kognitivní affordances
  • Fyzické affordances
  • Smyslové affordances
  • Společné kulturní konvence
  • Jak využívat affordances v designu
  • Falešné kognitivní affordances
  • Uživateli vytvořené affordances

Napsat komentář