The Little Book of Design Research Ethics

Přečtěte si o tom, proč je správná etika u výzkumu důležitá, jak k ní přistupovat a jak k ní přistupují v IDEO.

The Little Book of Design Research Ethics

Pro designéry není nic důležitějšího než zjistit, co lidem způsobuje frustraci, co jim pomáhá, co je rozesmutní a co jim přinese do života radost. Proto IDEO studuje jemné a často nevyřčené detaily každodenního života, například:

  • Zvyklosti,
  • Okolnosti,
  • Myšlenky,
  • Pocity,
  • Reakce.

A spoléhají při tom na to, že získají přístup až do samotného nitra lidí.

Důvěra lidí je ale vzácná a přináší velkou zodpovědnost. Jak můžou hledat a sdílet poznatky o životě lidí etickým způsobem například s klienty?

Tři nadčasové principy směřují všechnu jejich práci:

  • Respekt,
  • Poctivost,
  • Odpovědnost.

Zatímco jsou tyto pojmy dobře známé, jsou ale velice abstraktní a odolávají konkrétní definici a jejich uplatnění na nejasnosti, složitosti a chaotické scénáře skutečného života není vůbec snadné.

Kniha The Little Book of Design Research Ethics poskytuje praktické rady spolu s příklady ze skutečné práce k tomu, aby se s tím mohl vypořádat každý. Využívá zkušenosti lidí z IDEO získané během více než čtvrt století včetně rad a doporučeními z etiky a kodexů chování v souvisejících profesí od žurnalistiky až po průzkum trhu.

Knihu si můžete zdarma stáhnout v elektronické verzi na https://lbodre.ideo.com/.

Pokud děláte uživatelský výzkum, rozhodně si tuto knížku musíte přečíst!

Napsat komentář