Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research

Jak můžeme jako designéři odhadnout a změřit dopady naší práce, abychom měli větší jistotu? O tom se dočtete v této skvělé knize.

Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research

Mnoho designérů a výzkumníků vidí použitelnost a design jako kvalitativní aktivity, u kterých není potřeba využívat žádnou matematiku a čísla. Nicméně stále více se od nich očekává, že budou své snahy nějak vyčíslovat.

Dopad dobrých a horších návrhů může být velice snadno kvantifikován z hlediska konverzí, míry a doby dokončení, vnímání spokojenosti, doporučení a prodejů.

Tato kniha se zabývá způsoby kvantifikace uživatelského výzkumu – shrnutí zjištění a dat, vypočítání odchylek, počítání vhodné velikosti vzorku, používáním standardizovaných dotazníků použitelnosti a snaží se popsat spory v měření a statistice.

Každá kapitola se zabývá konkrétním tématem a poskytuje klíčové body a odkazy na další zdroje. Většina kapitol také obsahuje řadu konkrétních příkladů a odpovědí, díky kterým lépe pochopíte danou problematiku.

Tato kniha je praktickou příručkou pro využití statistiky na řešení kvantitativních problémů v uživatelském výzkumu. A bude cenným zdrojem pro ty, kteří se zabývají měřením chování a postojů lidí během jejich interakce s produkty a službami.

Napsat komentář