Mapping Experiences

Jak a proč vytvářet diagramy pro zmapování zkušenosti vašich zákazníků? O tom se dočtete v této skvělé praktické knížce.

Mapping Experiences

Zákazníci jsou frustrovaní, pokud mají nekonzistentní a narušený zážitek z používání produktů a služeb. Horší ale je, když lidé uvnitř společností, které tyto produkty a služby vyrábí, nemohou říct, kde je problém, protože jsou až příliš zaměření na byznys procesy.

Tato praktická kniha vám ukáže, jak může vaše společnost využít tzv. alignment diagramy tak, aby přetvořili hodnotné zjištění o zákaznících na konkrétní akční kroky. S tímto unikátním nástrojem můžete vizuálně zmapovat stávající zkušenost vašich zákazník a předvídat budoucí řešení.

Kniha Mapping Experiences je rozdělena do tří částí:

  • Porozumět základním principům diagramů a zjistit, jak mohou diagramy pomoct naší strategii.
  • Naučit se vytvářet diagramy v módu čtyř iterací mapovacího procesu: nastavit iniciativu, zjistit potřebné informace, vizualizovat proces a využít diagramy na workshopech a při experimentech.
  • Vidět klíčové diagramy v akci, včetně Service Blueprintů, Customer Journey Maps, Experience Maps, mentálních modelů a dalších.

Napsat komentář