Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices

Co je vlastně interakční design a co se všechno pod touto disciplínou skrývá. Tato kniha tento obor popisuje a ukazuje na jasných a hezkých příkladech.

Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices

Interakční design je všude kolem nás. Pokud jste někdy chtěli vědět, proč mobilní telefon hezky vypadá, ale ne moc dobře funguje, dostali jste se do konfrontace se špatným interakčním designem. Pokud jste ale někdy radostně obdivovali iPhone, sdíleli své fotografie na Flickr, používali bankomat, nahráli jste si pořad na TiVO nebo jste si objednali film na Netflix, tak jste se setkali s dobrým interkačním designem: s produkty, které fungují tak dobře, jak vypadají.

Interakční design je nový obor, který definuje, jak se naše interaktivní produkty chovají. Mezi technologií, která pohání naše zařízení, a vizuálním a průmyslovým designem, který vytváří estetickou tvář produktu, leží praxe, která umožní jak vytvořit naše produkty užitečné, použitelné a žádoucí.

Díky této knize se naučíte:

  • Vytvořit návrhovou strategii, která odliší váš produkt od konkurence.
  • Používat v návrhu výzkum pro odhalení chování lidí, jejich motivací a cílů a jak pro ně navrhovat.
  • Zamýšlet se nad osvědčenými postupy pro vytvoření inovativních a nových produktů a řešení.
  • Chápat postupy a metody pro definování chování produktu.

Kniha také obsahuje rozhovory a případové studie od nejlepších profesionálů v prototypování, navrhování v agilním prostředí, servis designu a spousta dalších.

„Stavět produkty a služby, se kterými lidé pracují, je velkou výzvou 21. století. Dan Saffer odvedl úžasnou práci spracováním chaosu do srozumitelné, uspořádané reference, kterou musí mít v knihovně každý, kdo přemýšlí nad vytvářením nových návrhů.“

Jared Spool, CEO ve společnosti User Interface Engineering

Napsat komentář