Uživatelský výzkum

Vše, co se nějakým způsobem týká uživatelského výzkumu, jako jsou například knížky, kurzy, metody, nástroje, atp.