Service Design

Různé informace o nástrojích, metodách, přístupech a samozřejmě zdrojích (knížky, kurzy, atp.) o Service Designu, neboli návrhu služeb.