ZURB Sketchsheets

ZURB nabízí ke stažení několik jednoduchých šablon pro skicovní, které se mohou hodit v rámci designových sezení. Jedná se především o šablony s rámci, tzv. Ups. Dnes nabízí také responsivní šablony.

Šablony najdete na adrese https://zurb.com/playground/responsive-sketchsheets.

Napsat komentář