Stakeholder map

Jednoduchá šablona pro mapování stakeholderů, jejich zájmu či vlivu a vztahu mezi různými stakeholdery.

Šablonu najdete na adrese https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cxindustries-website-assets/smaply/templates/smaply-mrthinkr-stakeholder-map-a2.pdf.

Šablona pro mapování stakeholderů.

Napsat komentář