Orchestrating Experiences

Zajímáte se o to, jak zlepšit zkušenost zákazníků a uživatelů v rámci různých cest a kanálů a vašem produktu? Pak si určitě přečtěte tuto knihu, která je plná praktických rad.

Zákaznická zkušenost se neustále zesložiťuje a není dodávána v rovnoměrné a konzistentní podobě. Rostou počty různých kanálu, touchpontů, mění se kontext a další části.

Jak bychom tedy mohli efektivně zlepšit zkušenost zákazníků v takovém systému? O tom je tato knížka, kterou může použít kdokoliv, kdo vytvářet složky v komplexním prostředí.

V knize najdete informace o tom, jak:

  • Zmapovat existující fungování a odhalit problematické body
  • Jak zapojit všechny důležité stakeholdery do zlepšování a evangelizace
  • Jak navrhovat možná zlepšení

A mnohem více.

Knížka nabízí nejen teoretické informace, ale i spoustu praktických tipů. Včetně konkrétních šablon pro různé workshopy.

Napsat komentář