Nastavení logiky

V Typeform si můžete nastavit logiku (co se má stát, když někdo odpoví X) a zároveň vidět diagram propojení otázek
Nastavení logiky

V Typeform si můžete nastavit logiku (co se má stát, když někdo odpoví X) a zároveň vidět diagram propojení otázek