Stakeholder map

Vizualizace propojení vztahů a vlivu/významu různých stakeholderů v projektu
Stakeholder map

Vizualizace propojení vztahů a vlivu/významu různých stakeholderů v projektu