Optimal Workshop

Pokud hledáte sadu nástrojů na ověřování organizace a vizualizace informací, určitě se podívejte na tento nástroj. Díky online nástrojům tak budete moct realizovat třídění kartiček, tzv. Card Sorting, ale také klikací mapy nebo dotazníky.

Nástroj najdete na adrese https://www.optimalworkshop.com.

Co to umí

 • Otevřený i uzavřený Card sorting (OptimalSort)
 • Reverzní Card sorting (Treejack)
 • First Click Test (Chalkmark)
 • Přehledné a komplexní výsledky testů s využitím:
  • Dendogramů, Matice podobnosti a další pro Card sorting
  • Task complition, First clicks a další pro Reversní Card sorting (TreeJack)
  • Tak complition, Click heatmap pro First-Click Test
 • Vše si můžete ověřit ještě před odesláním díky interaktivním náhledům
 • Studie můžete sdílet pomocí odkazu
  • Případně můžete požádat o sehnání účastníků (zvlášť placená služba)
 • Můžete si nastavit automatické ukončení studie, například:
  • Po dosažení určitého počtu účastníků
  • K určitému dni

Další informace

Napsat komentář