Web Analytics

Chcete vědět, jak lidé používají váš web nebo webovou aplikaci? Pak určitě využijte možnosti webové analytiky.

Webová analytika je velice rozšířenou metodou pro sledování dění na vašem webu nebo webové aplikaci. V podstatě vám tato metoda umožňuje analyzovat chování lidí na vašem webu – tedy identifikovat významné a důležité informace a ukazatele ohledně fungování daného webu ve smyslu chování uživatelů či zákazníků.

Jak vypadá Google Analytics pro webovou analytiku. Zdroj: themeisle.com

Webovou analytiku můžete efektivně využívat k rozhodování pro zlepšování webu. Vedle toho ji můžete využít také ke sledování (nejen) online marketingových aktivit a dopadu kampaní na fungování vašeho webu. (Což je v rámci UX trochu měně důležité.)

Na rozdíl od Log Analysis tato metoda spočívá v měření a vyhodnocování určitých ukazatelů chování na pravidelné bázi. Například:

 • Počet uživatelů
 • Zdroje vašich uživatelů
 • Odkud lidé odcházejí
 • Na jaké stránky vašeho webu chodí
 • Na jaké prvky lidé klikají
 • Kde lidé tráví nejvíce času
 • Jak vypadají cesty webem – například cesta nákupním košíkem, objednáním produktu, app.
 • Určité ukazatele v podobě konverzích poměrů – například z návštěvníka zákazníkem, z návštěvníka ve fanouška, atp.

A další podobné číselné ukazetele.

Sledování průchodem určité cesty pomocí webové analytiky. Zdroj: amplitude.com

Výhodou webové analytiky je (oproti jiným metodám), že:

 • Vidíte reálné chování návštěvníků či zákazníků
 • Můžete získat číselné údaje o kvantitě
 • Získat přesné informace o problematických místech či místech, které fungují

Nevýhodou je, že nezjistíte proč se dané věci dějí. Můžete ale získaná data a informace využít pro vytvoření hypotéz, které poté můžete dále ověřit. Například s využitím kvalitativních metod výzkumu.

Použití webové analytika je ve výsledku velice snadné. V mnoha případech stačí pouze spojit určitý nástroj s danou webovou stránkou (typicky pomocí JavaScriptu) a veškeré měření bude fungovat téměř automaticky. Případně bude potřeba definovat, které interakce chcete sledovat a měřit a s využitím daného nástroje si potřebné informace nastavíte.

Poznámka – využití webové analytiky je v dnešní době trochu komplikovanější, neboť pro pokročilejší analytické ukazatele potřebujete v rámci zemí EU od lidí souhlas s měřením, resp. souhlas s ukládáním tzv. cookies pro vyhodnocování webu.

Nástroje

 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Amplitude
 • Mixpanel

Reference

Napsat komentář