User flow

Pokud potřebujete vizualizovat jednotlivé kroky, které uživatelé budou v rámci vašeho produktu či služby absolvovat, můžete k tomu využít metodu User flow.

Můžeme říct, že user flow je vlastně cesta člověka po webové stránce, v aplikaci nebo službě tak, která vede ke splnění určitého cíle/úkolu. Při user flow se zaměříme na konkrétního člověka od vstupního bodu až po finální výsledek či akci – což může být například odeslání e-mailu, zakoupení produktu či sjednání schůzky.

Příklad detailnějšího user flow v podobě tzv. screen flow.

User flow se typicky používá v rámci návrhu produktu, kdy se snažíme ukázat, jaké kroky bude muset člověk absolvovat, aby dospěl do cíle.

Cestu člověka napříč našim produktem můžeme vizualizovat několika způsoby, například pomocí:

Záleží na tom, jak moc do detailu chceme a potřebujeme při vizualizaci cesty jít a co přesně chceme ukázat. V případě User flow se ale zaměřujeme na určitého člověka (třeba personu), nicméně si můžeme vybrat libovolný typ diagramu – tedy klidně ve formě task flow, ale klidně i screen flow.

Jak na to

Pokud chcete vytvořit user flow, bude potřeba si na začátek ujasnit několik věcí:

 • Co je výchozím bodem, odkud člověk začíná celkově, a nebo s daným úkolem?
 • Co je cílem, kterého se člověk snaží dosáhnout?
 • Jaké kroky má uživatel plnit a proč? Jsou všechny kroky potřeba?
 • Jaká rozhodnutí bude muset uživatel učinit?
 • Jaké podmínky bude muset uživatel splňovat?

V rámci user flow bychom se tedy pak měli snažit zachytit cestu člověka a:

 • Kroky budou muset lidé udělat
 • Jaká rozhodnutí budou muset lidé udělat
 • Do jakých stavů se lidé mohou dostat

Díky tomu pak můžeme dostat komplexní obrázek o tom, čím si lidé projdou a co bude muset vaše řešení splňovat a obsahovat.

Příklad

Pro lepší představu o tom, jak user flow vytvořit a jaký je rozdíl oproti task flow a screen flow, jsem si vybral příklad správu uživatelů v systému. Berme to ale tak, že máme různé role, které do této správy uživatelů chodí, tedy:

 • Běžný správce uživatelů – může přidávat nové uživatele
 • Administrátor – může přidávat, ale i odebírat uživatele

Pro tyto dvě role byste měli správně navrhnout 2 různé User flow diagramy. Pro náš příklad si ale vybereme pouze roli bežného správce uživatelů. Takový uživatelů může:

 • Přidat nového uživatele
 • Napsat jeho jméno a e-mail
 • Nastavit roli
 • Pozvat jej do systému
Příklad user flow diagramu pro správu uživatelů

Kdy user flow využít

User flow efektivně využijete v koncepčních fázích návrhu, kdy budete chtít vizualizovat, jak budou lidé procházet vaší aplikací nebo službou. Díky tomu, že jednotlivé kroky propojíte a dáte na jedno místo, můžete odhalit například přebytečné kroky, resp. chybějící části, které bude potřeba řešit.

User flow typicky využijete při tvorbě nových návrhlů, ale také při revizi existujícícho řešení.

Nástroje

Reference

Napsat komentář