User Experience Questionnaire (UEQ)

Potřebujete zjistit, jaké user experience vytváří váš produkt či návrhy? Pak to zkuste zjistit pomocí této jednoduché a účinné metody ve formě dotazníku.

Snem každého UX designéra je zjistit, jak lidé skutečně vnímají produkt nebo službu, a zda je dané vnímání pozitivní. Nebo řekněme, zda je daná zkušenost (experience) pozitivní a co je případně potřeba zlepšit.

K tomu je možné využít různé metody, například Product Reaction Cards, které fungují jako slovník a pomohou lidem se lépe vyjádřit. Nicméně realizace těchto metod je občas trochu více časově náročná a někdy trochu obtížnější při online studiích.

Místo toho ale můžete využít poměrně rychlou metodu User Experience dotazníku. Tento dotazník obsahuje sadu 26 hodnotících otázek v podobě škál – v podstatě v mínění od opravdu hrozné až po opravdu skvělé.

Ukázka otázek z dotazníku. Zdroj: ueq-online.com

Tyto otázky jsou zaměřené na různé aspekty vnímáni produktu, tedy jeho:

 • Atraktivitu – tedy celkové vnímání produktu, a zda se lidem líbí či nelíbí?
 • Srozumitelnost – je snadné se s produktem seznámit, je snadné se jej naučit?
 • Efektivitu – jsou lidé schopni dokončit svůj úkol bez zbytečného úsilí?
 • Spolehlivost – cítí lidé kontrolu nad produktem a jeho používáním?
 • Stimulaci – je vzrušující a motivující produkt používat?
 • Novost – je produkt inovativní a kreativní? Dokáže produkt lidi zaujmout?

Velkou výhodou je, že je přeložen do více než 30 jazyků. Můžete jej tedy efektivně využívat i v rámci studií napříč různými zeměmi.

Jak na to

Pokud chcete zjistit, jak lidé vnímají váš produkt, tak můžete využít tento dotazník. Postup je jednoduchý:

 1. Lidem odešlete standardizovaný dotazník
 2. Odpovědi vložíte do vyhodnocovací tabulky
 3. Zhodnotíte získané výsledky

Co se týče tvorby samotného dotazníku, tak je to velice jednoduché. Vše je totiž již připravené na oficiálním webu https://www.ueq-online.org. Najdete zde vše potřebné, tedy:

 • Hotové dotazníky v rámci PDF dokumentů
 • Tabulky na vyhodnocení
 • Tabulky na porovnání vice produktu

Je potřeba vzít dostupné PDF dokumenty s dotazníky a vložit otázky do některého z dotazníkových nástrojů. Například tech zmíněných nize v sekci Nástroje.

Jak analyzovat výsledky

Získané odpovědi můžete vložit do tabulky dostupné na oficiálním webu, tedy ueq-online.com. Do této tabulky vložíte jednotlivé odpovědi a tabulka se o vše postará, tedy:

 • Metodické přepočítání na požadované hodnoty
 • Statistickou analýzu a výsledné hodnoty
 • Vizualizaci ve formě grafů

V rámci tabulky získáte základní statistické údaje pro vyhodnocení. Pro základní analýzu mysleme na to, že:

 • Hodnotící kritéria jsou v rámci škály -3 až +3, tedy opravdu špatné až opravdu dobré
 • Data jsou počítání s 95% pravděpodobností
 • Na výsledných grafech jsou zobrazeny statistické odchylky

Podle toho tedy můžete data přečíst. Například jsme získali hodnocení pro produkt a výsledná data jsou následující:

 • Atraktivita – 1,473
 • Srozumitelnost – 1,642
 • Efektivita – 1,607
 • Spolehlivost – 1,243
 • Stimulace – 1,135
 • Novost – 0,774

A také následující graf:

Výsledný graf analýzy hodnocení.

Na základě toho můžeme říct, že produkt je relativně atraktivní, srozumitelný a lidé budou efektivní. Nicméně je pouze částečně inovativní. Což je hlavní oblast pro zlepšení.

Zároveň můžete v rámci analýzy využít nasbíraná data z dalších produktů a udělat tak srovnání. Data jsou součástí výpočtové tabulky.

Srovnání výsledků s dalšími produkty. Zdroj: ueq-online.com

Pro více informací pro analýzu a interpretaci výsledků najdete v příručce Handbook na oficiálním webu ueq-online.com. Včetně toho, jak porovnávat různé produkty.

Kdy se hodí UEQ využít

Příkladů využité této metody je relativně hodně. Často se ale hodí, pokud chcete například:

 • Zjistit, jaká je user experience vašeho produktu či návrhu a zda je dostatečná či vhodná
 • Zjistit možné oblasti pro zlepšení vašeho produktu
 • Porovnat user experience dvou produktů, například s konkurencí
 • Porovnat user experience před a po redesignu

Pokud chcete porovnávat starou verzi s novou, tak vždy počkejte až se lidé s novou verzí trochu seznámí. Předejte tak možnosti zkreslení kvůli odmítání/přijímání změn.

Díky formě můžete dotazník snadno využít jak osobně, tak i během online studií – například rozhovorů nebo testování použitelnosti.

Nastroje

Reference

Napsat komentář