Usability Metric for User Experience (UMUX)

Hledáte snadný způsob, jak zjistit či změřit, že váš web, aplikace nebo jiný produkt je dobře použitelný? Pak zkuste tuto jednoduchou dotazníkovou metodu.

Pro měření použitelnosti systému se v mnoha odvětvích využívá metoda System Usability Scale (SUS). Ten spolehlivě funguje a společnosti jej neustále aktivně využívají. Výzkumníci ale zjistili, že je možné jej zkrátit a místo 10 otázek mít pouze 4 a dosáhnout téměř shodného výsledku.

Přišli tedy s metodou Usability Metric for User Experience (UMUX), která se dá také použít pro zjištění vnímané použitelnosti. Je to vlastně dotazník, který obsahuje pouze 4 otázky, na které se odpovídá na škále 1-7.

Otázky jsou:

 • Možnosti (tohoto systému) splňují mé požadavky.
 • Používat (tento systém) je frustrující.
 • (Tento systém) se snadno používá.
 • (S tímto systémem) strávím spoustu času opravami.

Kde (tento systém) nahradíte názvem svého produktu.

Následně po rozborech a úpravách vznikla ještě odlehčená varianta UMUX-Lite, která obsahuje pouze 2 otázky a dosáhnete pomocí ní vesměs stejného výsledku a snadno jej můžete využít i pro přepočet na zmíněný SUS skóre.

Jak na to

 • Ukažte lidem svůj návrh, produkt, službu nebo cokoliv dalšího. Můžete tak udělat například při testování použitelnosti nebo automaticky přímo v rámci vašeho produktu
 • Poté jim dejte UMUX dotazník a nechte je odpovědět
 • Vyhodnocení
  • U lichých otázek od čísla odpovědi odečtěte 1.
  • U sudých odečtěte číslo odpovědi od čísla 7.
  • Sečtěte výše získané rozdíly a vydělte číslem 24 (nejvyšší možná odpověď)
  • Získaný podíl vynásobte 100
  • Takto to udělejte pro všechna měření a udělejte z toho průměr

Zatím neexistuje příliš mnoho dat pro srovnání. Ale takto získaný výsledek můžete sledovat v čase z pohledu trendu, tedy zda:

 • Roste a kvalita se zlepšuje
 • Klesá a kvalita se zhoršuje
 • Stagnuje, tedy kvalita se nemění

Nástroje

Reference

Napsat komentář