Testování použitelnosti

Chcete zjistit, zda jsou vámi připravené návrhy použitelné, tedy zda by byli lidé schopni udělat to, kvůli čemu přišli? Můžete to snadno zjistit pomocí metody testování použitelnost.

Testování použitelnosti je v zásadě velice jednoduchá metoda pro zjištění použitelnosti určitého produktu (ale klidně i služby). Je to vlastně metoda založená na strukturovaném a přímém rozhovoru s člověkem reprezentující cílovou skupinu, zatímco vykonává určitý úkol/task s využitím právě daného produktu (ať už reálného nebo ve formě prototypu).

Cílem je zjistit, zda je řešení navrženo dostatečně použitelně – tedy že umožní lidem provést daný úkol bez větších problémů – a pokud není, tak umožní získat informace o tom, co je potřeba zlepšit, změnit, atp. Nemusíte skončit ale pouze u svého produktu, můžete samozřejmě testovat i konkurenci a zjistit, co může a nemusí fungovat, díky čemuž tak budete moct vytvořit použitelnější alternativu.

Jak takové testování použitelnosti může vypadat se podívejte na videu od Steva Kruga, autora skvělé knížky o testováni Rocket Surgery Made Easy:

Pomocí metody testování použitelnosti můžete zjistit:

 • Vážné problémy použitelnosti – tedy zda jsou lidé schopni váš produkt používat a rozumět mu tak, jak očekávají
 • Jak lidé o daném problému přemýšlejí a zda poskytujete vhodné řešení

Zároveň ale můžete efektivně ukázat všem zainteresovaným stranám, jak lidé danou věc používají a zda s tím mají nějaký problém či ne. To může být velice nápomocným krokem v debatách o řešení, rozpočtech, atp.

Dalo by se říct, že jednou ze základních metod pro ověření použitelnosti produktu je už po několik dekád metoda testování použitelnosti.

Jak to funguje

Ohledně testování použitelnosti panují různé představy a očekávání, nicméně je to z mého pohledu velice jednoduchá metoda, kterou může využít v podstatě kdokoliv. V tom spočívá i její velká síla a výhoda.

V podstatě to funguje tak, že:

 • Se na testování pozvou lidé reprezentující určitou cílovou skupinu
 • Výzkumník požádá tyto lidi o vykonání určitého úkolu s využitím testovaného produktu/návrhu
 • Se testuje konkrétní sada úkolů, se kterými má produkt pomoci a lidé by jimi měli co nejsnáze projít

Výzkumník, nebo také moderátor, poté lidi v podstatě provází testováním, zadává jednotlivé úkoly a vlastně celé testování řídí tak, aby probíhalo co nejvíc efektivně z pohledu organizace a toho, co je potřeba zjistit, tedy například:

 • Pokládá doplňující otázky
 • Zadává a vysvětluje úkoly

Nijak ale dané lidi nenavádí, kam mají klikat, kam mají jít, atp. To musí lidé udělat sami. Pomůže jim pouze v případě, kdy se opravdu zaseknout a sami řeknou, že by dále nepokračovali (což je poté brané jako nesplnění úkolu a je zde tedy problém v rámci použitelnosti produktu).

Než s testováním použitelnosti začnete, pořádně si ujasněte primárně:

 • Proč chcete tuto metodu využít a co od toho očekáváte
 • Co přesně chcete testováním zjistit – jaké máte otázky a hypotézy
 • Kdo je cílová skupina, která bude dané řešení používat

Ideálně je potřeba si toto vyjasnit se všemi zúčastněnými stranami.

Poté je proces v podstatě velice jednoduchý:

 1. Určíte si počet účastníků z cílové skupiny – doporučuje se alespoň 5 lidí z každého segmentu v rámci cílové skupiny
 2. Vytvoříte si scénář pro testování, který typicky obsahuje:
  • Úvod ve formě přivítání účastníka
  • Základní otázky ohledně dané problematiky a účastníka
  • Seznam úkolů
  • Doplňující otázky
 3. Provedete sezení s nabranými lidmi podle scénáře
 4. Sepíšete zjištění
 5. Zjištění ze všech sezení analyzujete, například s využitím Affinity Diagramming.
 6. Opravíte zjištěné problémy

Zásadní je ale naučit se takové sezení moderovat. Je potřeba člověka:

 • Pozorně sledovat v tom, co dělá a proč. Občas se pozeptat, pokud se nějak zasekne nad něčím přemýšlí, zda by mohl přemýšlet nahlas.
 • Nenavádět a příliš nevyrušovat, když plní daný úkol. Když jej přerušíte, může ztratit tok svých myšlenek a pokud jej navedete, znehodnotíte svá zjištění.

Testování jako takové pak může trvat různě dlouho dobu. Záleží na přístupu a tomu, co potřebujete. Typicky ale:

 • Jedno sezení trvá 30-90 minut
 • Jedna studie trvá 1-7 dní, v případě velkých projektů klidně až 1 měsíc

Kdy testování použitelnosti využít

Testování použitelnosti se hodí využít v podstatě v jakékoliv fázi návrhu, kdy už máte nějaké návrhy (ať už jako nákresy tužkou nebo detailní návrhy), ale i když už máte existující řešení, které chce zlepšovat.

Rozhodně jej ale využijte ještě před tím, než řešení vyrobíte. Dělat poté změny je náročné a drahé. V podstatě platí, že čím častěji a dříve metodu začnete používat, tím více se s ní (a váš tým) zžijete a tím pro vás bude přínosnější.

Reference

Napsat komentář