Task flow

Potřebujete vizualizovat, jak si člověk poradí s určitou akcí nebo úkolem? Pak zkuste využít metodu Task flow a vše shrnout do přehledného diagramu.

Task flow je vlastně diagram, který vizualizuje cestu uživatele napříč určitým úkolem – například nahráním dokumentu do cloudového úložiště, odesláním e-mailu, atp. Můžeme nad tím přemýšlet vlastně jako nad tím, co člověk potřebuje udělat, aby dospěl do požadovaného cíle – tedy splnění úkolu.

Příklad task flow pro vytvoření nového profilového obrázku.

Můžeme říct, že je to jeden ze způsobu mapování průchodu člověka určitou cestou, tedy user flow. V případě task flow jde ale o jednodušší způb, protože jde v podstatě o lineární cestu bez jakýchkoliv odskoků či dalších cest, jak můžete vidět na obrázku výše.

Nad task flow tedy můžeme uvažovat také tak, že vlastně představuje způsob, jak člověk interaguje s daným produktem či službou – ale pouze v rámci určitého tasku, nebo-li úkolu.

Jak na to

Ještě než začnete task flow vytvářet, zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Co je výchozím bodem, odkud člověk začíná celkově, a nebo s daným úkolem?
  • Co je cílem, kterého se člověk snaží dosáhnout?
  • Jaké kroky má uživatel plnit a proč? Jsou všechny kroky potřeba?

Když máte na tyto otázky odpovědi, můžete začít s definováním jednotlivých kroků a tedy návrhem vašeho task flow.

U samotné vizualizace není potřeba tolik řešit formu. Můžete k tomu využít obyčejný flow diagram a základní body – tedy obdelník (proces) jako jednotlivé kroky a šipky (spojnice) mezi jednotlivými kroky.

Základní forma pro vizualizaci task flow.

Jak jsem popsal výše, v rámci task flow bychom si pro zjednodušení neměli definovat žádné odbočky, či další cesty, ale ani podmínky či rozhodovací strom. To můžeme udělat v rámci dalších možnosti User flows.

Příklad

Pro ilustraci a lepší představu, jak a proč task flow vytvářet, si to zkusme představit na příkladu spuštění pořadu na Netflix.

  • Výchozím bodem je vypnutá televize.
  • Cílem je spustit určitý pořad na Netflixu.
Příklad task flow – spuštění pořadu na Netflix.

Jak můžete na obrázku výše vidět, taks flow popisuje jednotlivé kroky, které musí uživatel udělat, aby se dobral výsledku.

Kdy task flow využít

Jedním z často využívaných způsobu je zmapování aktuální situace v existujícím produktu či službě. K tomu se využije tzv. Task Analysis, díky které zmapujete, jak se vlastně lidé při plnení určitého úkolu chovají a co dalšího musí udělat pro dosažení daného cíle.

Výsledek Task Analysis tedy vizualizujete do diagramu. Díky tomu budete moct odhalit problematická místa, například:

  • Lidé jdou cestou, kterou by jít neměli
  • Nadbytečných či chybějících kroků

Díky tomu budete moct efektivně naplánovat změnu a zefektivnění plnění daného úkolu, což povede k větší spokojenosti vašich uživatelů, ale také k lepšímu „výkonu“ vašeho produktu. K tomu můžete využít alternativní task flow diagram, na kterém vizualizujete ideální cestu a na základě té provede změny.

Nástroje

Reference

Napsat komentář