Task Analysis

Chcete navrhnout efektivní řešení pro vaše uživatele? Pak pomocí metody Task Analysis zjistěte, co lidé potřebují udělat a proč, díky čemuž pak můžete lépe přemýšlet o možném návrhu řešení.

Metoda Task Analysis je způsob, jak se dozvědět, o co se lidé snaží (co je jejich cílem) a jak aktuálně daný problém nebo situaci řeší. Získané znalosti můžete využít k návrhu efektivního řešení, tedy produktu nebo služby právě s ohledem na cíle daných lidí.

Díky této metodě se můžete dozvědět více informací například o:

 • Jaké jsou cíle uživatelů a jak se jich snaží dosáhnout
 • Co lide dělají, abych těchto cílů dnes dosáhli
 • Jaké znalosti, zkušenosti, schopnosti lidé pro dosažení cílů využívají a jak je tyto faktory ovlivňují
 • Jak fyzické prostředí lidi ovlivňuje nejen při plnění jejich cílů a úkolů

Tyto informace jsou důležité z toho důvodu, že vám umožní lépe pochopit vaši cílovou skupinu a jak byste pro ně měli řešení navrhnout. Řešení totiž může vypadat jinak pro lidi, kteří už se v dané problematice pohybují nějakou dobu a už mají nějaký vlastní způsob, zatímco někdo s tím teprve začíná.

Měli bychom se vždy soutředit na určitého člověka, resp. uživatele, a konkrétní úkol. Představme si to například u příkladu restaurace – chceme zjistit, jak:

 • Kuchař řeší určité úkoly, například – Jak skladuje suroviny a potraviny, jak vaří určité pokrmy
 • Číšník sbírá objednávky, komunikuje s kuchyní, roznáší pití a servíruje jídlo

Tyto informace pak můžeme využít například pro zefektivnění objednávkového systému, ale také například k lepší organizaci interiéru restaurace, ale také například posílení personálu, atp.

Jak na to

Než začnete se sbíráním dat a informací, je potřeba si ujasnit několik zásadních bodů, které budete v rámci Task Analysis potřebovat zjistit. Konkrétně se jedná o tyto body:

 • Co lidi vyzve k tomu s daným úkolem začít? Co danou potřebu „spouští“?
 • Jak lidé ví, že je úkol splněný?
 • Co lidé musí na začátku vědět, než se do daného úkolu pustí?
 • Co lidé musí pro splění úkolu vědět?
 • Jaké věci lidé v rámci plnění úkolu používají? Může jít o různé nástroje, informace, atp.

Využití metody pak tedy můžeme rozdělit do dvou fází:

 1. Sběr informací ohledně cílů a úkolů
 2. Analýza a zpracování výsledků

Pro sběr informací a identifaci cílů a úkoů můžeme typicky využít metody kvalitativního výzkumu, tedy například:

 • Pozorování a Contextual Inquiry
 • Rozhovory
 • Diary studies nebo Activity Sampling

Pro zmapování existujícího řešení pak můžete využít stejné metody, ale také například:

 • Webovou analytiku
 • Analýzu search logů, či logů na serveru

Získané informace o dílčích úkolech pak můžeme vizualizovat formou flow či posloupného grafu (s využitím Task flow diagramu), ale také pomocí tzv. Affinity Diagramů, kde jednotlivé lístečky reprezentují různé úkoly, rozřazené do skupin.

Kdy tuto metodu použít

Tuto metodu byste měli ideálně používat na začátku návrhu řešení, tedy ve fázi výzkumu, kdy se seznamujete s danou problematikou a poznáváte lidi, pro které budete dané řešení připravovat. Budete totiž moci identifikovat současné chování lidí, poznat jejich cíle a potřeby a tyto poznatky zahrnout právě do návrhu.

Metodu můžete samozřejmě využít i v případě, pokud už nějaké řešení máte. Můžete totiž udělat 2 paralelní analýzy a to se zaměřením na lidi, kteří:

 • Nepoužívají vaše řešení
 • Používají vaše řešení

Díky tomuto porovnání budete moci poté zjistit, zda pokrýváte všechny potřeby a cíle a také identifikovat případné přiležitosti pro zlepšení – například nadbytečné kroky.

Reference

Napsat komentář