Stakeholder Mapping

Hledáte způsob, jak zmapovat a uspokojit všechny zúčastněné a zainteresované strany (stakeholdery) ve vašem projektu? Zkuste všechny strany zmapovat a mít tak jasný přehled o tom, jaké jsou mezi lidmi vazby, jaké mají role a jakou důležitost.

V každém projektu vždy budou lidé s určitým zájem na jeho úspěšném dokončení. Aby vám projekt dobře dopadl, je potřeba vědět, kdo všechno je v něm zainteresován, jaké je jejich postavení a role, atp. a efektivně tak naplánovat, co s kým řešit, s kým a jak komunikovat, atp.

Stakeholder Mapping je v podstatě vizualice všech zapojených stran do jedné společné mapy. Díky tomu tedy uvidíte:

  • Kdo může daný projekt ovlivňovat
  • Kdo má jaké rozhodovací pravomoce a „sílu hlasu“
  • Jaké jsou mezi stranami vazby

Mapování nám může ukázat nejen ty, kdo mohou projekt pozitivně ovlivňovat, ale kdo jej mohou také negativně ovlivnit – třeba se jej snažit sabotovat, prosazovat své vlastní zájmy, atd. Můžete tak předejít i různým komunikačním problémům, ale i problémům ohledně financování, atp.

Taková stakeholder mapa může vypadat například takto:

Jak můžete vypadat část z mapování zainteresovaných stran z pohledu zájmu a důležitosti/rozhodovacích pravomocí. Zdroj: mintools.com

Případně takto:

Jak vypadá vliv jednotlivých lidí a jak spolu vzájemně interagují – je to spíš často (plná čára) a nebo občas (čárkovaná čára).

V případě mapování zainteresovaných osob je určitě dobré myslet i na ty, kteří budou mít z projektu a jeho výsledku určitý benefit, tedy samozřejmě i případní uživatelé, zákazníci, atp.

Jak na to

Abyste mohli zainteresované strany zmapovat, je potřeba je nejprve zanalyzovat, například s využitím metod Stakeholder Analysis, Stakeholder Interviews a dalších.

Na základě nasbíraných informací je potřeba:

  1. Ujasnit si důležitost jednotlivých lidí / rolí
  2. Definovat, kteří stakeholdeři mají vliv na produkt, zákazníky, atp.
  3. Definovat, jak spolu jednotliví stakeholdeři komunikují, jaké mají mezi sebou vztahy.

Jestli chcete zainteresované strany zmapovat, hned na úvod musím říct, že zde neexistuje žádná standardní forma, kterou byste mohli využít. Záleží i na vás, jaké informace získáte a jak s nimi bude potřebovat pracovat. Vhodné je zaměřit se na výše zmíněné věci, tedy:

  • Vliv rolí na strategii byznysu, zákazníka, uživatele, atp.
  • Vztahy a komunikace/interakce mezi jednontlivými rolemi.

Můžete se tak dopracovat k různým výsledkům, jak můžete vidět na následujících příkladech:

Protože zde neexistuje nějaká daná forma, můžete pracovat tak, co potřebujete a co vám pomůže. Do vámi vytvořené mapy tak můžete přidat informace o jednotlivých stakeholderech, aby se vám vazby lépe chápaly. Například:

Příklad mapy zainteresovaných stran včetně doplˇňujících informací o daných rolích/lidech.

Nástroje

Šablony

Zdroje

Napsat komentář