Single Ease Question (SEQ)

Chcete zjistit, jak účastníci testování vnímali jednotlivé úkoly co se týče složitosti? Pak se jich zeptejte pomocí této jednoduché metody.

Metoda Single Ease Question (SEQ) je velice jednoduchá. Jak už z názvu můžete poznat, jedná se o jednu otázku s hodnocením na škále 7 bodů.

Příklad využití SEQ v Google Forms.

V podstatě se lidí po dokončení nějakého úkolu zeptáte Celkově, jak složitý nebo snadný vám připadal tento úkol? necháte je ohodnotit na 7 stupňová škále od Velice složitý po Velice jednoduchý.

Ač otázka vypadá jednoduše a můžete mít pocit, že se ptáte na to podobné, je velice užitečné využívat právě dané znění jako standardizovanou formu otázky napříč různými studiemi, abyste mohli efektivně získané výsledky porovnávat a pracovat s nimi.

Díky této jednoduché otázce získáte celkem jasnou představu o tom, jak lidé vnímají složitost daného úkolu, respektive provedení daného řešení.

Jak na to

  • Po každém úkolu v rámci testování použitelnosti se lidí zeptejte, jak složitý nebo jednoduchý vnímají daný úkol.
  • Pokud lidé daný úkol ohodnotí níže než 5, zeptejte se proč jej tak vnímají, což vám poskytne detailnější vhled než jen číselné hodnocení.

Co se týče vyhodnocení, máte několik možností:

  • Udělejte z hodnocení jednotlivých úkolů průměry a porovnejte je od nejhůře hodnoceného po nejlepší. Díky tomu identifikujete příležitosti pro zlepšení.
  • Pokud svůj produkt pravidelně testujete s využitím stejných úkolů a kontinuálně produkt zlepšujete, hodnocení si ukládejte a sledujte změny v čase.
  • Vypočítejte průměrné hodnocení pro jednotlivé úkoly a podle škály na níže uvedeném obrázku odhadněte podle výsledného SEQ skóre pravděpodobnost míry splnění daného úkolu a jak dlouho bude lidem pravděpodobně trvat.
Odhadování míry splnění a trvání úkolů. Zdroj: measuringu.com

Jak píše Jeff Sauro na webu MeasuringU.com (viz reference níže) a jak jste si mohli zažít například při testování použitelnosti, lidé mohou mít tendence hodnotit úkoly jednoduché i v případě, kdy se jim jej nepodařilo splnit, nebo měli s plněním velké problémy. Takové hodnocení se podle níže odkazovaného článku stává pouze ve 14% případů. Je potřeba myslet na to, že měření „vnímaných pocitů“ není vždy spojené s danou skutečností.

Podle autorů na MeasuringU.com je průměrné hodnocení 5.3 až 5.6. Podle toho můžete porovnávat, jak si stojíte v rámci vnímané složitosti, tedy kvalita řešení a identifikovat příležitosti ke zlepšení.

Nástroje

Reference

Napsat komentář