Screen flow

Chcete ukázat, jak budou lidé interagovat s vaším webem nebo aplikací, případně chcete vizualizovat všechny stavy aplikace a jak se do nich lidé dostanou? Pak zkuste využít tuto metodu.

Jedním ze způsobů, jak efektivně ukázat interakci uživatelů s vaším webem nebo aplikací je propojit jednotlivé obrazovky do tzv. screen flow. Takový vzniklý diagram (flow chart) ukazuje, jak lidé budou interagovat s jednotlivýmu prvky na stránce (či obrazovce) a jak tedy budou celý produkt ovládat a jak ten bude reagovat.

Screen flow tak ukazuje jednotlivé interaktivní části a popisuje, jak a kudy lidé dojdou do určitých bodů v rámci vašeho webu nebo aplikace, včetně zpětných cest a různých podmínek.

Příklad screen flow pro průchod bankovní aplikací.

Tento typ diagramu popisuje (propojuje) všechny části aplikace, včetně jednotlivých stavů a rozhodování, které musí člověk udělat. Nesoustřeďuje se tedy na konkrétního uživatele nebo task, ale zaměřuje se na celý systém – tedy web nebo aplikaci.

Jak na to

V případě tvorby screen flow je potřeba mít připravené obrazovky, kterými bude člověka procházet a které tedy chcete propojit. V podstatě jde poté o to, abyste na jednom plátně propojili všechny obrazovky pomocí prvků, se kterými může člověk interagovat. Tedy například:

  • Tlačítka
  • Odkazy
  • Nabídky

Pomocí čar (spojnic) poté jednotlivé obrazovky propojíte a ukážete tak, kam se člověk v rámci dané interakce dostane. Pro vytvoření screen flow můžete využít různé formy obrazovek, tedy jak wireframy, tak klidně i detailní UI návrhy.

Příklad

Pro ilustraci a lepší pochopení významu využití screen flow si to zkusme představit na příkladu mobilní aplikace pro psaní poznámek. Pro shrnutí si řekněme, že screen flow popisuje fungování celé aplikace, tedy tok jednotlivých obrazovek tak, jak bude člověk procházet aplikací.

V rámci flow budeme chtít zachytit všechny obrazovky a stavy, do kterých se člověk může dostat. A to včetně případných podmínky a rozhodování, do kterých se může člověk dostat.

Příklad screen flow mobilní aplikace na psaní poznámek.

Jak můžete vidět na obrázku výše, screen flow propojuje všechny interaktivní prvky, které propojují jednotlivé obrazovky. Děje se tak ale v rámci aplikace bez ohledu na roli uživatele.

Kdy task flow využít

Screen flow je metoda, kterou můžete využít jak při tvorbě nového produktu, tak i při úpravách stávajícího. Při tvorbě nového produktu můžete v pozdějích fázích návrhu (například po definování task flow), kdy již kreslíte jednotlivé obrazovky, demonstrovat fungování aplikace právě s využitím screen flow.

Hodí se to například při prezentacích návrhu (nového, ale existujícího řešení), protože lidé uvidí na jednom místě celou komplexitu a udělají si tak o řešení lepší představu, než když by si museli proklikávat interaktivní prototyp.

Nástroje

Napsat komentář