Heuristiká Analýza

Potřebujete odhalit případné problémy použitelnosti ve vašem uživatelském rozhraní a nemáte na to bohužel dostatek prostředků nebo možnost udělat klasické testování použitelnosti? Pak zkuste využít tuto metodu.

Metoda Heuristické analázy je vlastně taková méně formální metoda pro odhalení chyb v použitelnosti uživatelského rozhraní. Využívá se k tomu předem schválená sada principů (heuristik), podle kterých lidé (typicky odborníci na použitelnost) UI hodnotí a říkají, kde je příležitost ke zlepšení. Nikdy by ale testování použitelnosti neměla nahradit!

Rozdíl oproti ostatním metodám, například testování použitelnosti je, že nezapojíte skutečné uživatele, ale jak se zmiňuji výše, spíš nějaké odborníky – například vývojáře, designéry, výzkumníky. A ti právě zjišťují, zda jsou v UI nějaké obecnější problémy použitelnosti.

Pro hodnocení použitelnosti je ale potřeba vybrat vhodnou sadu principů (heuristik), podle kterých budou lidé hodnotit. Určitě využijte své principy, ale pro zjednodušení můžete využít například 10 heuristik použitelnosti od Jakoba Nielsena.

Jak na to

Metoda heuristické analýzy je velice snadná. Vesměs k tomu nepotřebujete žádné specializované vybavení. Je ale potřeba:

  • Vybrat, kdo bude uživatelské rozhraní hodnotit. Ideálně ať je to více než 1 člověk (na ideální počet hodnotitelů se podívejte do referencí níže)
  • Vybrat principy, podle kterých budete rozhraní hodnotit
  • Vysvětlit hodnotitelům, co je cílem a seznamte je detailně s vybranými principy

Každý si poté uživatelské rozhraní projde a zapište jednotlivé zjištěné problémy podle principů, které jste si stanovili.

Když všichni hodnotitelé projdou dané rozhraní a zaznamenají všechny problémy, tak poté:

  • Projděte poznámky všech hodnotitelů
  • Vytvořte seznam všech nalezených problémů (můžete k tomu využít například Affinity Diagramming)

Podle cílů uživatelského rozhraní a potřeb cílové skupiny můžete určit prioritu nalezených problemů a řešit jejich opravu.

Reference

Napsat komentář