Empathy Mapping

Chcete si přehledně vizualizovat informace, které víte o svých uživatelých nebo zákaznících? Pak zkuste využít tuto skvělou metodu.

Když děláte uživatelský výzkum, tedy snažíte se o svých uživatelých co nejvíce dozvědět, měli byste se nejen snažit dohledat co nejvíc informací o nich samotných a o tom, co řeší a jak. Měli byste se ale také snažit do nich trochu vžít a empatizovat s nimi – tedy snažit se cítit to co oni, abyste tyto pocity byli schopni přenést tam, kam potřebujete, tedy do návrhu řešení.

V tomto směruje je samozřejmě důležité se vyvarovat toho, že budete ostatní lidi hodnotit a nebo jakkoliv soudit. Vy se do nich potřebujete vcítit tak, jako kdybyste to skutečně zažili, což vám ve výsledku pomůže dělat ta správná designová rozhodnutí.

Abyste získané informace o lidech nezapomněli a efektivně si je zaznamenali, můžete využít tzv. empathy maps, neboli emoční mapy. Do klasické emoční mapy na jedno místo umístíte informace o tom, co lidé:

 • Říkají – tedy co skutečně řekli nahlas během sezení v rámci uživatelského výzkumu
 • Myslí – tedy nad čím daný člověk přemýšlí, co se mu honí hlavou, co je pro něj důležité, atp.
 • Cítí – tedy co člověka trápí, co ho povzbudí, co ho nadchne, atd.
 • Dělají – tedy jakou akci během uživatelského výzkumu fyzicky udělali, jak k nějaké akci přistoupili
Jak vypadá základní emoční mapa

Můžete ale využít ještě rozšířenou verzi, která obsahuje navíc ještě to, co lidí:

 • Vidí – tedy co konkrétně vidí v rámci řešení dané věci, na co se dívá, co sleduje, co je pro něj vjemově důležité, atp.
 • Slyší – tedy co slyší v rámci svého prostředí, jaké sluchové vjemy má, například od kolegů, atp.

A také:

 • Co lidi trápí, tzv. Pains – tedy čeho se člověk obává a co jej frustruje, co mu ztěžuje dosažení jeho cíle, atp.
 • O co se lidé snaží, tzv. Goals – tedy co je vlastně cílem daného člověka, o co se snaží
 • Případně co lidé získají, tzv. Gains – tedy co člověk chce, čeho chce konkrétně dosáhnout
Jak taková emoční mapa (tzv. empathy map) vypadá. Zdroj: edco.global

Díky zmapování takových informací zároveň můžeme objevit příležitosti v tom, co ještě o lidech nevíme a co tedy potřebujeme zjistit.

Jak na to

Pokud chcete vytvořit efektviní empathy map, využijte pro to informace získané z uživatelského výzkumu. Může také vytvořit mapy pro jednotlivé uživatele (tedy persony), případně můžete více spojit více poznatků do jedné mapy v případě, kdy se zaměříte na jeden segment uživatelů, resp. zákazníku (například B2C vs B2B).

Na vytvoření empathy map budete potřebovat:

 • Dostatek místa, ideálně nějakou místnost se zdí, na kterou budete moct lepšit štítky. Případně flip chart.
 • Lístečky, tzv. post-it notes
 • Tužky
 • Informace z kvalitativního uživatelského výzkumu (pokud je nemáte, budete muset být opatrní a zmínit, že jde o hypotézy, které bude potřeba ověřit)

Zároveň se také na začátku rozhodněte, koho budete chtít zmapovat, tedy zda:

 • Konkrétního uživatele
 • Skupinu/segment uživatelů

Poté je mapování vašich informací velice snadné:

 1. Na zeď nakreslíte (nebo vytisknete) Empathy mapu (viz Šablony nebo obrázky výše)
 2. Přečtete si zjištění z výzkumu, ať už jednotlivě nebo společně
 3. Jednotlivé informace začnete psát na lístečky a lepit do jednotlivých kvadrantů podle toho, čeho se týká

Získané informace pak můžete společně projít a v rámci jednotlivých částech mapy spojit skupin, například podle témat. Například:

 • Zjištění z výzkumu
 • Hypotézy

A tato témata poté opakovat ve všech částech.

Kdy empathy maps využít

Pokud potřebujete efektivně komunikovat, kdo jsou vaši uživatele, empathy map bude tím pravým nástrojem. Všechny informace o lidech máte přehledně na jednom místě – tedy co lidi trápí, na co myslí, atp. Ostatní lidé se tak budou moct lépe do rolí těchto uživatelů lépe vcítit (ideálně pokud je ještě doplnít o Persony).

Díky takto nasbíraným a vizualizovaným informacím pak můžeme z našich designových (a produktových) rozhodnutí odebrat zaujetí, protože máme informace zaznamenané a můžeme se na ně odkázat.

Zároveň můžete tento nástroj využít pro participatory workshopy, tedy sezení přímo s uživateli. Můžete je nechat při takovém sezení emoční mapu vyplnit přímo a vstup tak získat od nich. V takovém případě můžete na zápisky navazovat doplňujícími otázkami a poznat tak dané lidi skutečně do hloubky.

Nástroje

Šablony

Reference

Napsat komentář