Dotazníky

Potřebujete snadno získat informace od většího množství lidí? Pak rozhodně vyzkoušejte tuto metodu.

Dotazníky jsou často využívanou metodou pro sběr informací od většího množství lidí.

V poměrně krátkém čase a za relativně nízkou cenu můžete díky této metodě například:

 • Kvantifikovat zjištění z kvalitativního výzkumu.
 • Získat a kvantifikovat informace o cílové skupině.
 • Získat informace od většího počtu lidí.
  • Například pro vytvoření jejich profilu.
  • Zjištění spokojenosti uživatelů, zákazníků, atp.

Dotazníky můžete využít i pro získání informací od menšího publika. Při větším počtu odpovědi ale můžete výsledky vyhodnotit statisticky a dělat tak určitě závěry.

Jak na to

Ještě před tím, než se pustíte do tvorby dotazníku, je potřeba si ujasnit, čeho se vlastně snažíte dosáhnout – tedy stanovit si konkrétní cíl.

Poté si můžete snáze určit:

 • Koho do dotazníkové studie zapojíte a kolik lidí budete potřebovat.
 • Vytvořit si plán pro vytvoření dotazníku, sběr odpovědí a jeho vyhodnocení.

Dotazníky je potřeba řádně rozmyslet a připravit. Můžete postupovat například takto:

 • Sepište si otázky či hypotézy, na které hledáte odpovědi.
  • Zamyslete se nad tím, co potřebujete vědět – zda chcete získat spíše popisné odpovědi, nebo více vysvětlující.
 • Podle otázek či hypotéz sepište otázky pro dotazník
  • Dávejte si pozor na navádějící otázky
  • Dotazník začínejte otázkami, na které je snadné odpovědět
  • Používejte jazyk lidí, kterým budete dotazník posílat
  • V každé otázce se ptejte pouze na jednu věc
 • Vytvořte daný dotazník, například v některém z online nástroji.
  • Volte vhodné typy odpovědí – otevřené, uzavřené, atp.
  • Dávejte na výběr patřičné možnosti, vždy zvažte použití odpovědi „Nevím“, „Nejsem si jist“, „Nechci odpovědět“ nebo „Jiné“

Více informací o tom, jak vytvářet formuláře, najdete níže v části Reference.

Před skutečným spoustěním dotazníku je vhodné vždy udělat zkušební testování (tzv. pilot) na menším vzorku lidí. Můžete tak odhalit případné problémy před spuštěním, například:

 • Lidé neporozumí otázkám.
 • Dotazník se správně neodesílá.
 • Nesbírají se odpovědi.

Dotazník pak spusťte a pravidelně kontrolujte příchozí odpovědi – zda vám lidé odpovídají, jak a zda není s dotazníkem nějaký problém.

Nástroje

Reference

Napsat komentář