Dotazníky

Potřebujete snadno získat informace od většího množství lidí? Pak rozhodně vyzkoušejte tuto metodu.

Dotazníky jsou často využívanou metodou pro sběr informací od většího množství lidí.

V poměrně krátkém čase a za relativně nízkou cenu můžete díky této metodě například:

 • Kvantifikovat zjištění z kvalitativního výzkumu.
 • Získat a kvantifikovat informace o cílové skupině.
 • Získat informace od většího počtu lidí.
  • Například pro vytvoření jejich profilu.
  • Zjištění spokojenosti uživatelů, zákazníků, atp.

Dotazníky můžete využít i pro získání informací od menšího publika. Při větším počtu odpovědi ale můžete výsledky vyhodnotit statisticky a dělat tak určitě závěry.

Jak na to

Ještě před tím, než se pustíte do tvorby dotazníku, je potřeba si ujasnit, čeho se vlastně snažíte dosáhnout – tedy stanovit si konkrétní cíl.

Poté si můžete snáze určit:

 • Koho do dotazníkové studie zapojíte a kolik lidí budete potřebovat.
 • Vytvořit si plán pro vytvoření dotazníku, sběr odpovědí a jeho vyhodnocení.

Dotazníky je potřeba řádně rozmyslet a připravit. Můžete postupovat například takto:

 • Sepište si otázky či hypotézy, na které hledáte odpovědi.
  • Zamyslete se nad tím, co potřebujete vědět – zda chcete získat spíše popisné odpovědi, nebo více vysvětlující.
 • Podle otázek či hypotéz sepište otázky pro dotazník
  • Dávejte si pozor na navádějící otázky
  • Dotazník začínejte otázkami, na které je snadné odpovědět
  • Používejte jazyk lidí, kterým budete dotazník posílat
  • V každé otázce se ptejte pouze na jednu věc
 • Vytvořte daný dotazník, například v některém z online nástroji.
  • Volte vhodné typy odpovědí – otevřené, uzavřené, atp.
  • Dávejte na výběr patřičné možnosti, vždy zvažte použití odpovědi „Nevím“, „Nejsem si jist“, „Nechci odpovědět“ nebo „Jiné“

Více informací o tom, jak vytvářet formuláře, najdete níže v části Reference. Především knihu Surveys That Work.

Před skutečným spoustěním dotazníku je vhodné vždy udělat zkušební testování (tzv. pilot) na menším vzorku lidí. Můžete tak odhalit případné problémy před spuštěním, například:

 • Lidé neporozumí otázkám.
 • Dotazník se správně neodesílá.
 • Nesbírají se odpovědi.

Dotazník pak spusťte a pravidelně kontrolujte příchozí odpovědi – zda vám lidé odpovídají, jak a zda není s dotazníkem nějaký problém.

Nástroje

Reference

Napsat komentář