Deníčkové studie

Zajímalo by vás, jak lidé z vaší cílové skupiny žijí nejen v souvislosti s využitím vašeho produktu, ale s čím se obecně potýkají a v jakém kontextu? Pak určitě vyzkoušejte tuto skvělou metodu.

Tato metoda spočívá v tom, že poprosíte lidi z vámi požadované skupiny o to, aby si po určitou dobu vedli záznamy ohledně aktivit pro vámi relevantní kontext. Například se může jednat o používání určitého produktu, služby, věci, ale klidně i fungování v rámci v rámci širšího kontextu, pokud to bude potřeba.

Díky deníčkům tak budete moct „nenápadně“ nahlédnout do běžného fungování lidí a lépe tak pochopit, jak řeší určité věci v rámci vámi zkoumané problematiky. Což s využitím jiných metod není tak snadné, protože vás lidé často nenechají dívat přes rameno, fungovat v jejich domě, kanceláři, atp. Můžete tak objevit zajímavé informace a zjištění o vzorech chování, které byste třeba jinak právě ani nezjistili.

Výhodou právě je i to, že můžete do deníčkové studie zapojit lidi odkudkoliv na světě. Nemusíte totiž člověka přímo sledovat při tom, co dělá. To se dozvíte právě z jeho záznamů v rámci deníku. Snadno tak v rámci jedné studie zapojíte lidi z různých koutů světa.

Jak to funguje

Co se týče podstaty této metody, tak princip jejího fungování je vesměs velice jednoduchý:

 • Vybere si lidi z cílové skupiny, kterou byste rádi zapojili do studie
 • Poprosíte je o zapisování poznámek (či sbírání různých artefaktů) do vámi připraveného deníku
 • Lidé si poté sami zapisují do svého „deníčku“ poznámky ohledně toho, co potřebujete
 • Zjištění analyzujete a využijete

Před spuštěním této studie je potřeba si uvědomit několik faktů:

 • Co je vlastně cílem vaší studie a co potřebujete zjistit
 • Studie bude trvat delší dobu a je potřeba se na to připravit. Typicky se dělá na 7 dní, podle potřeb může trvat i déle.
 • Lidé budou na zapisování zapomínat a proto bude vhodné nastavit si způsob připomínání a motivace
 • Bude potřeba zápisky průběžně sledovat a v případě potřeby nahradit ty, kteří ze studie odstoupí

Od toho se poté odvíjí „nastavení“ této studie a potřebné instrukce, které budete potřebovat lidem předat. Musíte jim jasně vysvětlit a ukázat (a oni musí pochopit, o co se snažíte) jakým způsobem mají své deníky vést.

Poté už deníčkové studie fungují jako jakákoliv jiný výzkumná metoda, tedy:

 1. Naberete lidi z cílové skupiny
 2. Připravíte si deníčky a všechny potřebné materiály. Můžete využít například online šablonu od userinterviews.com.
 3. Pobavíte se s jednotlivými lidmi v rámci instrukcí o tom, co je potřeba a jak zapisovat do deníčků
 4. Po určenou dobu necháte lidi zapisovat poznámky. Průběžně je sledujete, motivujete a připomínáte se (případně si nastavíte nějaké automatické připomínky)
 5. Po uplynutí doby na zapisování si zápisky s lidmi projdete a případně si některé věci dovysvětlíte.
 6. Spojíte všechny materiály dohromady a analyzujete tak, abyste z nich vyextrahovali potřebná zjištění. K tomu můžete využít například Affinity Diagramming, Task Analysis, Customer/User Journey.

Určitě mějte na paměti fakt, že lidé budou mít tendence v zapisování záznamů tendence polevovat. Proto je určitě pravidelně „motivujte“ a udržujte s nimi kontakt. Hodí se určitě nastavit si nějaké připomínky, aby na to nezapomínali. Nicméně není vhodně je do zapisování tlačit nějak agresivně.

Skvělé je, že lidé nemusí jen zapisovat. Mohou své poznámky dokumentovat například ve formě artefaktů, jako jsou například videa, fotografie, hlasové záznamy, atp.

Kdy deníčkové studie využít

Pokud se chcete dozvědět co nejvíce detailů o tom, jak lidé fungují v delším časovém úseku a/nebo v rámci běžného života, pak určitě sáhněte po této metodě. Je to metoda časově náročnější než jiné výzkumné metody, jenže získáte tak poměrně detailní informace o chování lidí ve vámi řešeném kontextu běžného života a fungování.

Výhodou deníkových studií je, že je můžete využít vesměs kdykoliv během návrhu/řešení produktu. Typicky se ale hodí:

 • Na začátku, kdy sbíráte informace o problému, který řešíte a o cílové skupině, pro který to řešíte. Můžete tak lépe pochopit daný problém a lidi, pro které to děláte. Tedy jejich zvyky, motivace, vzory chování, atd.
 • V pozdějších fázích, kdy už máte hotový prototyp a chcete zjistit, jak se lidem bude používat.

Reference

Napsat komentář