Cognitive Walkthrough

Hledáte rychlý způsob, jak zhodnotit použitelnost vaše produktu s ohledem na to, co za účel má splňovat? Pak využijte tuto jednoduchou a efektivní metodu.

Metoda Cognitive Walkthrough nabízí poměrně snadný způsob, jak zhodnotit použitelnost produktu ve smyslu posloupnosti kroků, výzev, akcí, atp. z pohledu lidí (uživatelů) a toho, jak kognitivně zpracovávají úkoly a předpokládají další kroky v rámci daného systému.

Tato metoda se tedy zaměřuje na to, zda člověk zvládne ovládat uživatelské rozhraní bez jakékoliv pomoci, návodu či tréninku. Je potřeba se podívat na to, zda je ovládání přesně tak, jak by člověk očekával a případně jaké změny udělat tak, aby člověk daným rozhraním prošel.

Výhodou právě je, že to je poměrně efektivní metody v poměru cena výkon v porovnáním s dalšími metodami testování. Za poměrně krátkou dobu tak můžete získat spoustu zajímavých zjištění a podnětů pro zlepšení.

Jak na to

Než se pustíte do využití této metody, je potřeba udělat menší přípravu, tedy určete si:

 • Pohled, z jakého budete řešení hodnotit a pro koho vlastně – bude to pro nového uživatele, méně častého návštěvníka, atp? Jaké mají vlastnosti chování a co očekávají?
 • Sadu úkolů (tasků), které mají lidé vykonat a se kterými má řešení pomoct. Můžete k tomu využít například metodu Task Analysis a Task Flow.
 • Vyberte a určitě lidi, kteří vlastně budou hrát roli daných uživatelů, které jste si určili.
 • Pokud budete mít více hodnotitelů, zároveň se dohodněte na jednotném postupu pro sdílení zjištění o problémech.

Až si výše zmíněné určíte, tak:

 1. Poskytněte hodnotitelům (samostatně) návrhy řešení – ať už existující nebo jen ve formě návrhů.
 2. Poproste je, aby s využitím vámi poskytnutého řešení provedli a prošli jednotlivé úkoly/tasky, které jste si definovali.
 3. Hodnotitelé poté zaznamenají a označí:
  • Co se podařilo
  • Co se nepodařilo, co nešlo, atp.
  • Subjektivní návrhy na řešení
  • Zjištěné problem, které ale nesouvisí přímo s daným řešením v rámci daného úkolu
  • Jakékoliv další komentáře
 4. Zapsaná zjištění dejte dohromady a vyextrahujte dané problémy, které bude potřeba řešit. Můžete k tomu využít například Affinity Diagramming.

Během hodnocení lidem nijak nepomáhejte a neraďte, ať neovlivníte výsledky hodnocení a sběr zjištění.

Kdy Cognitive Walkthrough využít

Výhodou této metody je, že můžete snadno a rychle získat zpětnou vazbu na vaše návrhy z pohledu toho, zda bude pro nové či méně aktivní uživatele snadné na pochopení a používání. Proto tuto metodu klidně využijte:

 • V začátcích návrhu řešení, ale klidně i v pozdějších fázích, jak budete návrhy postupně rozšiřovat.
 • Když nemáte možnost se okamžitě dostat ke skutečným uživatelům, abyste udělali například testování použitelnosti (to udělejte později, až budete moct).

Poznámka – je potřeba také myslet na to, že tato metoda není náhradou za pokročilejší metody hodnocení použitelnosti. Vždy budete potřeba získat zpětnou vazbu od lidí, kteří danou věc používají nebo mají používat. Získaná zjištění totiž mohou být ovlivněna například zkušenostmi hodnotitelů.

Reference

Napsat komentář