Click Heatmaps

Zajímá vás, jak lidé používají váš web a kde a jak moc klikají – zda najdou důležité akce? Zjistěte to pomocí teto jednoduché metody.

Click heatmaps, neboli tzv. teplotní mapy, vám mohou přehledně ukázat, jak lidé používaji váš web, resp. jednotlivé stránky a na jaké prvky klikání, reps. jak daleko stránku posouvají. Teplotní mapa je vlastně grafická reprezentace četnosti určité události, reps. výše určitě hodnoty (jistě znáte například z předpovědi počasí).

Díky této metodě tak můžete snadno zjistit, na která místa lidé klikají:

  • Nejvíce
  • Nejméně
Ukázka Click heatmap
Jak taková Click heatmap vypadá – červeně jsou označena místa, na které lidé často klikají.

Klikací mapy lze využít pro kontinuální měření, ale také v rámci testů, například s využitím First Click Test.

S těmito zjištěními pak můžete dále pracovat. Například:

  • Pokud lidé neklikaji na důležité CTA, zkusit jej upravit a spustit experiment pro srovnání.
  • Využít některou z kvalitativních metod výzkumu a zjistit více o tom, proč na některé prvky lidé neklikají.

Nástroje

Reference

Napsat komentář