Card sorting

Hledáte způsob, jakým zorganizovat informace na vašem webu nebo v uživatelském rozhraní? Pak určitě využijte tuto skvělou metodu.

Pokud přemýšlíte nad tím, jak ideálně zorganizovat a pojmenovat informace na vašem webu nebo v rámci uživatelského rozhraní, můžete využít právě metodu Card sorting, neboli třídění kartiček. Ta vám pomůže odhalit to, jak lidé přemýšlí nad organizací informací.

Metoda vlastně spočívá v tom, že na jednotlivé kartičky napíšete klíčové koncepty/informace a požádáte lidi, zda by je mohli roztřídit (rozdělit, shlukovat, kategorizovat, atp.) tak, jak jim to dává smysl.

Card sorting spočívá v tom, že lidé jednotlivé kartičky rozdělí do skupin tak, jak jim to dává smysl a tyto skupiny následně pojmenují.

Výhodou této metody je, že je poměrně levná a rychlá. V podstatě i na relativně malém vzorku lidí můžete během pár dnů nahlédnout do jejich uvažování a získat tak vstupy pro tvorbu informační architekturu vašeho webu, či jiného digitálního produktu. Může vám tedy pomoct získat odpovědi na otázky typu:

 • Jak by lidé chtěli informace zorganizované?
 • Mají různé skupiny uživatelů stejné/podobné uvažování?
 • Jak moc je uvažování různých skupin stejné či rozdílné?
 • Jak bychom měli skupiny informací ideálně nazývat?

Díky metodě třídění kartiček tak budete moct odhalit vzory uvažování (mentální modely) lidí pro vaše rozhodování, jak s informacemi naložit.

V podstatě existují 3 způsoby využití této metody:

 • Otevřené třídění – v tomto případě lidé třídí jednotlivé kartičky, které zároveň organizují do skupin. Ty následně mají pojmenovat.
 • Uzavřený třídění – v tomto případě lidé třídí kartičky do již připravených a pojmenovaných skupin.
 • Reverzní třídění – v tomto případě lidé hledají určitou kartičku v již připravených a pojmenovaných skupinách.

Volba typu třídění kartiček tedy záleží na tom, co potřebujete zjistit a v jaké fázi řešení právě jste.

Výhodou této metody je, že ji můžete klidně udělat automatizovaně (nemoderovaně) online, tedy bez nutnosti přímo mluvit s daným člověkem. Samozřejmě že to také jde a dozvíte se díky tomu další pohled a informace, proč člověk kartičky roztřídí daným způsobem.

Jak na to

Pod tříděním kartiček není potřeba si představovat nic složitého – lidem opravdu jen dáte kartičky a oni je roztřídí tak, jak chtějí.

Než ale začnete, je potřeba si ujasnit a připravit:

 • Je důležité si určit kdo je vlastně cílová skupina, či skupiny se kterými chcete třídění kartiček udělat, resp. kdo bude výslednou informační architekturu používat.
 • Kartičky, resp. informace na roztřídění. Ale také i kategorie, pokud využijete uzavřený typ třídění. Vyvarujte se duplicitních termínů, lidé je dají dohromady než do jiných kategorií. Mohou to vzít jako chybu.

Postup je pak celkem jednoduchý:

 1. Naberete lidi reprezentující vaší cílovou skupinu
 2. Připravíte si kartičky, například s využitím nějakého nástroje.
 3. Pozvete lidi do studie a necháte je roztřídit kartičky
 4. V případě potřeby se zeptáte na doplňující otázky
 5. Analyzujete výsledky, ideálně s využitím dendogramů a matice shody. Například Optimal Workshop vám výsledky vyhodnotí automaticky.

Výsledná analýza vám ukáže jak vlastně lidé nad informacemi a jejich roztříděním a pojmenování přemýšlejí, čehož můžete využít ve finalizaci návrhy struktury webu a navigačních prvků.

Kdy card sorting využít

Metodu Card sorting můžete využít v podstatě kdykoliv – ať už tvoříte nový produkt, nebo už nějaký máte. Kdykoliv se bude chtít dozvědět, jak lidé nad informacemi přemýšlí a zda máte třeba dobře uzpůsobenou navigaci, nabídky, skupiny odkazů, atp. určitě metodu využijte.

Samozřejmě pro efektivní využití této metody je vhodné už nějaké informace mít – tedy ty, které byste chtěli v rámci rozhraní (a nejen jej) organizovat, tedy například když:

 • Tvoříte strukturu a navigaci webu (včetně hlavních nabídek i podnabídek)
 • Přemýšlíte o organizaci obsahu do sekcí a jejich relevantnosti.

Musím ale říct jeden fakt – neočekávejte, že uděláte studii třídění kartiček a lidé vám vlastně nakládají navigaci webu. Vždy bude ve výsledcích spoustu odlišností a rozdílných pohledů. Card sorting je nástroj, který vám právě pomůže nahlédnout do toho, jak asi ideálně informace poskládat na základě toho, jak nad tím lidé přemýšlí – do čehož vám právě tato metoda umožní nahlédnout.

Nástroje

Bez možnosti přímého vyhodnocení můžete využít také:

Reference

Napsat komentář