As-Is Scenario Map

Potřebujete zachytit, jak lidé dnes používají existující řešení a díky tomu lépe pochopit uživatele v určitém kontextu? Pak určitě vyzkoušejte tuto metodu.

As-is scénáře, což bychom mohli přeložit jako „tak jak to je“, vlastně zobrazují stávající realitu, konkrétně co vlastně víme o chování a přemýšlení našich uživatelů ve smyslu jejich zkušenosti s používáním určitého produktu nebo služby v podobně určitých kroků, témat a fungování.

Příklad As-Is scénáře pro nákup konferenčního stolku.

Takový As-Is scénář vlastně odpovídá na otázku „Jak uživatel v současnosti dokončí určitý úkol?“ díky tomu, že si na jedno místo dáte:

  • Jaké kroky uživatel musí udělat
  • Co daný uživatel dělá
  • Nad čím v rámci toho uživatel přemýšlí
  • Co v rámci toho uživatel cítí

V podstatě můžete hezky navázat a využít na Empathy Mapping metodu, kde vlastně tyto informace také využijete (ale pouze ve smyslu daného uživatele).

Zároveň můžeme říct, že As-Is scénář je taková zmenšený User/Customer Journey, protože obsahuje vlastně informace o tom, jak se daný uživatel chová v rámci řešení určitého problému.

Jak na to

Zmapovat jednotlivé scénáře a to, co člověk dělá, nad čím přemýšlí a co cítí je vcelku jednoduché. Začneme tím, že:

  • Připravíme si šablonu, do které budeme dávat naše informace. Můžete využít z některých uvedený nástrojů níže, případně si šablonu stáhnout.
  • Připravíme si dostatek lístečků, ideálně různé barvy.

Určitě se zapojit ostatní lidi, abyste skutečně vybudovali společné povědomí o tom, jak vaši uživatelé fungují. Snažte se co nejvíce zapojit uživatelský výzkum a případné hypotézy a nejasnosti posléze vyjasnit.

Poté začněte pracovat s využitím zmíněné šablony na jednotlivých částech, tedy:

  1. Individuálně přemýšlejte o tom, nad čím uživatel přemýšlí, co dělá a jak se u toho cítí? A dávejte do šablony lístečky
Přemýšlíme nad tím, co člověk řeší, nad čím přemýšlí a jak se u toho cítí.
  1. Společně si pak lístečky projďete, okomentujte a na základě toho vytvořte kroky, kterými člověk prochází. Pro jednotlivé fáze tak utřiďte sloupce, kde budou vždy pouze informace ze všech 4 částí.
Informace rozdělíme do jednotlivých fází a ty poté pojmenujeme.
  1. V rámci získanách poznámek identifikujte pozitivní a negativní místa, ale i to, co vám chybělo a budete potřeba doplnit.
Ve vytvořených scénářích poté vybereme zajímavá místa a zapíšeme si, co nám chybí.

Ideálně k tomu využijte Empathy maps, Persony a informace, které máte nasbírané z výzkumu. Samozřejmě můžete využít i vaše hypotézy či domněnky, ale buďte s tím opatrní, abyste neudělali poté mylné závěry.

Kdy As-Is scénáře využít

Ideální využití této metody je, když si potřebujete shrnout informace, které víte o svých uživatelých. Hodí se to v případě, kdy se potřebujete shodnout a vše přehledně vizualizovat. Díky tomu tak můžete vybudovat sdílené povědomí o tom, jak to vlastně dnes funguje a tím podnítit diskuzi, ale také lepší nápady při ideaci a zlepšování řešení, protože vám to ukáže, s čím se člověk musí „poprat“.

Metodu tedy využijete ideálně na začátku projektu, kdy zkoumáte cílovkou skupinu a daný problém a definujete, jak by se nové řešení mělo chovat.

Nástroje

Reference

Napsat komentář