Affinity Diagramming

Potřebuje smysluplně zorganizovat a shlukovat různé informace, například různá zjištění z uživatelského výzkumu? Pak zkuste tuto skvělou a poměrně jednoduchou metodu.

Affinity Diagramming, nebo také Affinity Mapping, je známá a často používána metoda pro organizování různých informací. Často se používá právě při vyhodnocení zjištění z uživatelském výzkumu nebo při brainstormingu – umožňuje totiž shlukovat různé typy informací, jako jsou fakta, pozorování, potřeby uživatelů, demografické údaje, atp. do přehledných skupin (tzv. clusterů).

Metoda je postavena na tom, že související prvky organizujeme do jasně oddělených skupin. To znamená, že cokoliv spolu nějak souvisí umístíme do společné skupiny a oddělíme od ostatních věcí.

Příklad Affinity Diagramu. Zdroj. uxdict.io

Jak na to

Abyste mohli efektivně tuto metodu využít, je potřeba nejprve nasbírat nějaké informace, které budete moct organizovat. To je hlavní předpoklad pro využití této metody.

Dále budete typicky potřebovat:

 • Dostatek místa na lepení lístečků, ideálně nějakou větší zeď
 • Dostatek lístečků (post-it notes), ideálně různé barvy
 • Dostatek psací potřeby
 • Papír

Poté je postup v celku jednoduchý, dá se rozdělit do několika bodů:

 1. Získané informace sepište na lístečky a dejte na vybranou zeď, včetně všech dalších souvisejících materiálů, třeba obrázků, fotek, atp. V případě digitálního sezení můžete využít některý z nástrojů zmíněných níže.
 2. Začněte jednotlivé lístečky organizovat do skupin. Začněte třeba tak, že vezmete první lístek a oddělíte jej od ostatních.
 3. Poté vezměte další lísteček a zeptejte se, zda souvisí s tím prvním. Pokud ano, umístěte jej k němu. Pokud ne, tak jej dejte mimo ostatní.
 1. Takto pokračujte dál, dokud nerozdělíte všechny lístečky a vytvoříte tak jednotlivé skupiny.
 2. Zamyslete se nad tím, co danou skupinu reprezentuje a vyberte nejlépe odpovídající lísteček. Ten umístěte na vrch skupiny, případně jej přepište na lísteček jiné barvy.
 3. Pojmenujte dané skupiny na základě daných informací a vybraného lístečku. Ideálně na lísteček jíné barvy.
 1. Diskutujte jednotlivé skupiny a hlasujte o tom, které jsou nejdůležitější s ohledem na cíle, které máte. Například na byznys, uživatele, atp. Využít k tomu můžete různé prioritizační techniky, například Puntíkové hlasování.
 2. Kategorie si podle priority poskládejte a pro přehlednost seřaďte do sloupců právě podle určené priority.

Ještě si dovolím dvě doplňující poznámky:

 • Snažte se informace od sebe skutečně oddělit a nemíchat zdánlivě podobné informace dohromady, raději udělejte menší skupinky. V případě, kdy takových skupinek máte více, spojte je s dalšími podobnými a udělejte podskupiny. Je to z toho důvodu, abyste si udrželi přehlednost v daných informacích, získaných tématech. Lépe se vám pote bude s informacemi pracovat.
 • Pokud vidíte podobnost nebo nějakou návaznost s další skupinou, klidně si je propojte pomocí čáry, nebo je dejte blíže k sobě. Pomůže vám to opět s lepším vnímáním daných informací a přemýšlením nad kontextem.

Nástroje

Reference

Napsat komentář