5 WHY’s (5 Proč)

Hledáte jednoduchý způsob, jak se dopátrat jádra nějaké informace, problému, atp? Pak se podívejte na metodu 5 WHY’s (tedy metodu 5 PROČ), která vám s tím určitě pomůže a vlastně díky ní odhalíte skutečnou příčinu.

Najít efektivní řešení problému chce opravdu dobře poznat jeho skutečnou příčinu. Cokoliv jiné je vlastně pouze řešení případných důsledků a velice snadno se může stát, že se bude v budoucnu problém opět opakovat.

S tím nám ale může pomoct právě metody 5 Proč (5 Why’s), tedy jednoduchý způsob, pomocí kterého se můžeme dané příčiny dopátrat.

Jen pro zajímavost, vymyslel ji původně Sakishi Toyoda, zakladatel společnosti Toyota Motor. V této firmě ji efektivně využívali k řešení problémů a stejně tak jí můžeme využívat my k pochopení a řešení jakéhokoliv problému. A pokud vím, využívají ji dodnes.

Jak na to

Už podle názvu se můžeme dovtípit, že půjde o nějakou souvislost se slovem „proč“. Název této metody vychází z toho, že se během našeho dialogu/zkoumání zeptáme 5x proč.

Identifikovali jsme nějaký problém a zeptáme se tedy:

 1. Proč? Odpověď.
 2. Proč? Odpověď.
 3. Proč? Odpověď.
 4. Proč? Odpověď.
 5. Proč? Odpověď.

Počet 5 vychází z pozorování počtu iterací potřebných k vyřešení problému a každé proč a následná odpověď vytváří základ pro další otázku.

Díky tomu tedy budeme moct odkrýt danou podstatu problému, kterou pak budeme řešit.

Využití si můžete představit na následujícím příkladu – Zpozdilo se doručení projektu o několik dní.

 1. Proč? Tým špatně identifikoval náročnost výroby.
 2. Proč? Požadavky nebyly úplně zřejmé a jasně definované.
 3. Proč? Na projektu bylo několik zainteresovaných lidí.
 4. Proč? Ve firmě nebyla jedna osoba, která by pokryla všechny kompetence.
 5. Proč? Neměli jsme čas ho nabrat.

V tomto případě bychom mohli iterovat ještě dále. Ale pro ilustraci to asi stačí.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že pokud se budete ptát pouze „proč?“ na každou odpověď, lidé se mohou tvářit nedůtklivě (přeci jen si představte, když za vámi chodí dítě a neustále dokola se ptá proč). Raději se zeptejte celou větou, který bude začínat proč a nebo to proč schovejte do vhodně položené otázky.

Samozřejmě tuto metodu nemusíte využívat pouze v rámci uživatelského výzkumu, ale obecně pro řešení jakéhokoliv problému (což je hlavní myšlenkou této metody), například:

 • Když se Vám něco nepodaří v rámci designu udělat, můžete se retrospektivně pomocí této metody dopátrat toho, proč se tak stalo.
 • Ve vaší firmě něco nejde podle plánu a můžete s využitím této metody zjistit skutečný důvod.

Zdroje

Napsat komentář