Analogie

Hledáte inspiraci pro nápady na řešení nebo jak snadno a srozumitelně ostatním předat a vysvětlit nápady na nové věci? Pak zkuste tuto jednoduchou metodu.

Princip analogií hojně využíváme v běžném životě. Často v případech, kdy se ostatním snažíme vysvětlit něco nového nebo komplikovaného, využijeme srovnání s něčím, co by mohli lidé znát.

Analogií si můžeme představit na následujícím příkladě: Letadla jsou jako ptáci – mají podobný tvar, mají křídla a létají.

V designu můžeme analogie využít pro hledání nových řešení tím, že budeme hledat inspiraci u již existujících podobných řešení tím, že zkusíme aplikovat jejich vlastnosti na námi řešený problém. Zároveň je pak můžeme využít pro vysvětlení navrhovaného řešení díky přirovnání/podobnosti s daným řešením.

Jak na to

Abyste mohli efektivně využít analogie pro hledání řešení, je nejprve potřeba:

  • Definovat a popsat problém, který chceme řešit
  • Určit, co je cílem řešení

Poté se podívejme na to, kde funguje nějaké podobné řešení.

  • Zamyslíme se nad podobnými řešeními – může to být z různých odvětví, přírody, atp.
  • Nalezené podobnosti (analogie) rozepíšeme ve smyslu jejich fungování a výsledku.

Takto získané vlastnosti pak projdeme a zkusíme je aplikovat na náš problém. Můžeme zkoušet různé možnosti do té doby, než najdeme tu nejlepší analogií.

Zároveň budete mít konkrétní příklad, takže pomocí něj budete moct případně řešení vysvětlit či demonstrovat.

Zajímavý příklad najdete na stránce Analogie na BrainTools (viz reference).

Reference

Napsat komentář