Elementy

Základní informace o prvcích uživatelského rozhraní. Primárně o tom, jaké prvky lze využívat, jakým způsobem a k jakému účelu. Vše doplněné o příklady.

Checkbox

Pokud je potřeba, aby si lidé v rozhraní vybrali z více možností najednou, můžete k tomu využít právě zaškrtávací políčko, tzv. checkbox.

Zobrazit více

Dropdown Menu

Potřebujete lidem nabídnout doplňující akce, které by ale v uživatelském rozhraní zabíraly příliš mnoho místa? Zkuste pak využít tento prvek.

Zobrazit více

Odkaz

Odkaz se typicky používá k propojení stránek, například když v textu zmiňujete (odkazujete na) související článek, část článku nebo jinou webovou stránku.

Zobrazit více

Radio button

Pokud je potřeba, aby si lidé v rozhraní vybrali pouze jednu možnost ze seznamu více možností najednou, můžete k tomu využít právě radio button.

Zobrazit více

Tlačítko

Tlačítko je jeden z nejčastějších prvků uživatelského rozhraní. Typicky se využívá pro akce, jako je například odeslání formuláře, potvrzení dialogu a tak dále.

Zobrazit více